Välkomen till PSIT Konsult AB

Min CV

Ladda gärna ner min CV för mer information.

Tidigare kunder

Detta är ett urval av de kunder jag tidigare haft förmånen att arbeta för.